WEC

Week of Engineering Competition

La Week of Engineering Competition, o WEC per les seves sigles, és una setmana dedicada a la formació complementària dels estudiants universitaris.

Durant la WEC es realitzen workshops i proves d’enginyeria on els estudiants utilitzen els seus coneixements tècnics i habilitats transversals per resoldre, en grups, una problemàtica plantejada per empreses o la universitat.

A més, aquesta setmana engloba la fase local de la competició europea EBEC (European BEST Engineering Competition), una de les competicions d’enginyeria més grans d’Europa amb participants procedents de 95 universitats en 33 països del continent.