General

LGA

Aquest dissabte 19 de maig se celebrarà la Local General Assembly de BEST Barcelona. És una reunió on tots els membres de l’associació són convidats a fer sentir la seva veu sobre temes locals i interns de BEST. És el màxim òrgan de representació i en ell es decideix la nova Junta directiva per l’any vinent (formada pel President, el Tresorer, el Secretari, el Vicepresident d’Assumptes Externs, el Vicepresident d’Assumptes Interns), així com els màxims responsables dels grups de treball (Recursos Humans, Relacions Corporatives, Tecnologies de la Informació, Relacions Públiques i Subvencions).

A més de votar la nova Junta, es fan altres coses com votar els pressupostos anuals i proposar canvis a nivell intern per millorar l’estructura de funcionament i de treball. També és l’oportunitat pels més joves a l’associació de poder canviar d’estatus i tenir així més poder de decisió, i pels membres que més temps porten, l’oportunitat d’acomiadar-se de la gent amb la qual han estat treballant i compartint bons moments tots aquests anys.