General

Reunions divendres

En aquesta primera newsletter ens sembla important presentar-vos una part del LBG i de com ens organitzem, es tracta de les reunions que realitzem cada divendres. En aquesta reunió estan convidats tots els membres, però també gent nova i exalumnes (alumnis) on cadascú pot participar obertament (seguint unes divertides normes que anomenem finger rules per tal de no interrompre’ns). Discutim els projectes que s’estan duent a terme bé sigui a nivell intern, nacional o internacional. La reunió està moderada pels membres de la junta i sempre es pren acta (minutes) per si algun membre no pot assistir i vol estar al corrent del que ocorre. Les reunions són sempre a Zona Universitària i es solem reunir a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) situada darrere de l’ETSEIB. Amb això quedeu formalment convidats a qualsevol reunió del LBG els divendres a les 19h per tal que descobriu què es cou en el LBG i per suposat a qualsevol pla que es munti després POST-REU!